Máy phát điện 1600kVA Mitsubishi MGS1500B-7PD

Công suất Dự phòng: 1675 kVA

Công suất Liên tục: 1600 kVA