Máy phát điện 650kVA Mitsubishi VGM715L

Công suất liên tục: 650kVA

Công suất dự phòng: 715kVA