Máy phát điện 750kVA Mitsubishi VGM825L

Công suất dự phòng: 825kVA

Công suất liên tục: 750kVA