Máy phát điện 885kVA Mitsubishi MGS0900B

Công suất Dự phòng: 1000 kVA

Công suất Liên tục: 885 kVA