Máy phát điện 1000kVA Mitsubishi MGS1000B

Công suất Dự phòng: 1050 kVA

Công suất Liên tục: 1000 kVA