Máy phát điện công nghiệp 1800kVA Mitsubishi MGS1500B-7PF

Công suất Dự phòng: 2000 kVA

Công suất Liên tục: 1800 kVA