Máy phát điện 1450kVA Mitsubishi MGS1400B

Công suất Dự phòng: 1600 kVA

Công suất Liên tục: 1450 kVA