Máy phát điện 2030kVA Mitsubishi MGS2000B

Công suất Dự phòng: 2235 kVA

Công suất Liên tục: 2030 kVA