Máy phát điện 700kVA Mitsubishi MGS0650B

Công suất Dự phòng: 780 kVA

Công suất Liên tục: 700 kVA