Máy phát điện Mitsubishi chính hãng MGS1200B

Công suất Dự phòng: 1500 kVA

Công suất Liên tục: 1362.5 kVA