Máy phát điện Mitsubishi 2035kVA MGS2500B

Công suất Dự phòng: 2290 kVA

Công suất Liên tục: 2035 kVA