Máy phát điện Mitsubishi chính hãng MGS0500B

Công suất Dự phòng: 690 kVA

Công suất Liên tục: 625 kVA