Máy phát điện Mitsubishi 800kVA MGS0700B

Công suất Dự phòng: 880 kVA

Công suất Liên tục: 800 kVA